Πολιτική Απορρήτου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ μεβάσητοΆρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Ρύθμισης 2016/679

ΣΤΟΧΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 (εφεξής "ο κανονισμός"), η παρούσα σελίδα περιγράφει τις μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με ιστοθέσεις ηλεκτρονικά προσβάσιμες στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Αυτές οι πληροφορίες δεν αφορούν άλλους ιστότοπους, σελίδες ή υπηρεσίες online που μπορούν να προσεγγιστούν μέσω συνδέσμων υπερκειμένων που δημοσιεύονται σε αυτούς τους ιστότοπους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μετά από διαβούλευση με τους προαναφερθέντες τόπους, μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα σχετικά με αναγνωρισμένα ή αναγνωρίσιμα φυσικά πρόσωπα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαχειριστής Προστασίας Δεδομένων (DPM) είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων - Διαχειριστής Προστασίας Δεδομένων, PiazzaVenezia 11, IT-00187, Ρώμη, email: rpd@gpdp.it.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δημοσίου συμφέροντος ή σε κάθε περίπτωση που συνδέονται με την άσκηση των δημόσιων εξουσιών τους, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της ευαισθητοποίησης και της ενθάρρυνσης της κατανόησης από τους πολίτες, τους κανόνες, τις εγγυήσεις και τα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα και, επιπλέον, να ευαισθητοποιήσει τους κατόχους δεδομένων και τους υπεύθυνους για τα δεδομένα σχετικά με τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται από τους κανονισμούς (άρθρο 57 παρ. 1 , στοιχεία β) και δ) του κανονισμού).

ΥΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεδομένα περιήγησης

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου αποκτούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η μετάδοση των οποίων είναι σιωπηρή στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες που συνδέονται με τον ιστότοπο, το URI (UniformResourceIdentifier) των απαιτούμενων πόρων, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο υποβολής της αίτησης στον διακομιστή, το αρχείο που αποκτήθηκε ως απάντηση, ο αριθμητικός κώδικας που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από το διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή.

Αυτά τα δεδομένα, απαραίτητα για τη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου, υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία με σκοπό:

● λήψη στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών (σελίδες που επισκέπτονται περισσότερο, αριθμός επισκεπτών ανά ώρα ή ημέρα, γεωγραφικές περιοχές προέλευσης κ.λπ.) ·

● Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Τα αναφερθέντα δεδομένα δεν αποθηκεύονται για περισσότερο από επτά ημέρες (εκτός από την ανάγκη να διαπιστωθούν ποινικά αδικήματα από τις δικαστικές αρχές).

Δεδομένα που κοινοποιούνται από το χρήστη

Η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή μηνυμάτων στις διευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, τα ιδιωτικά μηνύματα που στέλνουν οι χρήστες στα προφίλ / θεσμικές σελίδες στα κοινωνικά μέσα (όπου παρέχεται αυτή η δυνατότητα), καθώς και η σύνταξη και η υποβολή των παρόντων εντύπων στους χώρους της Αρχής, συνεπάγεται την απόκτηση των δεδομένων επαφής του αποστολέα, που είναι απαραίτητα για την απάντηση, καθώς και όλα τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις επικοινωνίες.

Ειδικές πληροφορίες θα δημοσιευθούν στις σελίδες που προετοιμάζονται για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών.

Cookies και άλλα συστήματα παρακολούθησης

Δεν χρησιμοποιούνται cookies, ούτε άλλες μέθοδοι για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

Αντ 'αυτού, τα cookies περιόδου λειτουργίας (μη επίμονα) χρησιμοποιούνται αυστηρά μόνο για τα απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελεσματική πλοήγηση στον ιστότοπο. Η αποθήκευση των cookie συνεδριών στις συσκευές ή στα προγράμματα περιήγησης βρίσκεται υπό τον έλεγχο του χρήστη, ενώ στους διακομιστές, στο τέλος των περιόδων HTTP, οι πληροφορίες σχετικά με τα cookies παραμένουν καταγεγραμμένες στα αρχεία καταγραφής υπηρεσιών, με τους χρόνους κατακράτησης να μην υπερβαίνουν τα επτά ημέρες, όπως τα άλλα δεδομένα περιήγησης.

ΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι παραλήπτες των δεδομένων που συλλέγονται κατά την προβολή του ιστότοπου είναι τα ακόλουθα θέματα που ορίζονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού, ως Επεξεργαστές Δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται εξετάζονται επίσης από το προσωπικό της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, με βάση συγκεκριμένες οδηγίες που παρέχονται για τους σκοπούς και τις μεθόδους της ίδιας της επεξεργασίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αποκτούν στις παρεχόμενες περιπτώσεις πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και τη διόρθωση ή ακύρωση του ίδιου ή τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιτίθενται στην επεξεργασία (άρθρα 15 και επόμενα του κανονισμού). Η ειδική αίτηση στην Αρχή παρουσιάζεται επικοινωνώντας με τον Διαχειριστή Προστασίας Δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Αρχή Προστασίας Δεδομένων - Διαχειριστής Προστασίας Δεδομένων, PiazzaVenezia 11, IT-00187, Ρώμη, email: rpd@gpdp.it).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα υποκείμενα των δεδομένων που πιστεύουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν μέσα από αυτόν τον ιστότοπο παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν αξίωση στο Εγγυητή, , ή να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια (άρθρο 79 του κανονισμού).

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Σχετικά με μας:

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο http://alanscustomlab.com είναι μόνο για ενημέρωση και δεν υποκαθιστούν με κανέναν τρόπο τις συμβουλές ενός γιατρού. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ειλικρίνεια του δημοσιευμένου υλικού ούτε για τυχόν ζημιές. Το http://alanscustomlab.com εξετάζει προϊόντα των οποίων δεν είναι ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο άμεσος προμηθευτής. Σε περίπτωση προβλημάτων με τα αναθεωρημένα προϊόντα, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή, με τα μέσα που παρέχει ο κατασκευαστής / προμηθευτής. Το http://alanscustomlab.com/a> (και δεν μπορεί να) θεωρηθεί υπεύθυνο για την ακρίβεια, πληρότητα ή την ειλικρίνεια του δημοσιευμένου υλικού, καθώς και για τυχόν ζημιές.