Χρησιμοποιούμεταcookiesγια να εξασφαλίσουμε ότι απολαμβάνετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Αν συνεχίσετε σε αυτό τον ιστότοπο, σημαίνει ότι συμφωνείτε.

ΣυμφωνώΔιαφωνώ

Política de cookies

Πολιτική για τα Cookies

ΠΟΛΙΤΙΚΗΓΙΑΤΑCOOKIES, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝCOOKIES

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ COOKIESσύμφωνα με το ρυθμιστικό νόμο 196/2003

Η νομοθεσία σχετικά με τα λεγόμενα "cookies" και άλλα παρόμοια εργαλεία (webbeacons / webbugs, clearGIFs κ.λπ.) στις συσκευές (προσωπικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, tabletPC, smartphones κ.λπ.) μετά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/136, η οποία τροποποίησε την οδηγία 2002/58 / ΕΚ σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής (e-privacy) και την πρόβλεψη «Προσδιορισμός απλουστευμένων διαδικασιών ενημέρωσης και απόκτησης συγκατάθεσης για τη χρήση των cookies–8 Μαϊου 2014 "

Χρήση τωνcookies

Αυτός ο "ιστότοπος" χρησιμοποιεί cookies για να κάνει τις υπηρεσίες του απλές και αποτελεσματικές για τους χρήστες που επισκέπτονται τις σελίδες του.

Οι πληροφορίες ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο και για όλους τους ιστότοπους και υποτομείς του οποίου ο τομέας δευτέρου επιπέδου είναι www.ХΧ.com και όχι για άλλους δικτυακούς τόπους στους οποίους έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω συνδέσμων.

Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο XX.com θα έχουν στη διάθεσή τους μικρές ποσότητες πληροφοριών, όπως υπολογιστές ή κινητές συσκευές, σε μικρά αρχεία κειμένου που ονομάζονται "cookies" που αποθηκεύονται στους οδηγούς που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies, κάποιοιγια να βελτιώνουν τη χρήση και την εμπειρία του ιστοτόπου, άλλοι για να επιτρέπουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις URL: http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie

http://www.allaboutcookies.org

Οιτύποιτωνcookiesπου χρησιμοποιούνται από το www.alanscustomlab.com

ΤεχνικάCookies

Αυτός ο τύπος cookie διασφαλίζει ότι ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας λειτουργούν σωστά.

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται μόνο τεχνικά cookies, δηλαδή τα cookies με αποκλειστικό σκοπό τη "μετάδοση μιας επικοινωνίας μέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή στο μέτρο που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τον πάροχο μιας υπηρεσίας της κοινότητας πληροφορίας που έχει ζητήσει ρητά ο συνδρομητής ή από Χρήστη για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας"(βλ. άρθρο 122, παράγραφος 1 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς και συνήθως εγκαθίστανται απευθείας από τον ιδιοκτήτη ή τον χειριστή του ιστότοπου.

Μπορούν να διαφοροποιηθούν στα cookie πλοήγησης ή στα cookie περιόδου λειτουργίας, που εγγυώνται την κανονική περιήγηση και την ομαλή χρήση του ιστότοπου (π.χ. για να πραγματοποιήσουν μια αγορά ή για να πιστοποιήσουν τον χρήστη σε έναν τομέα που είναι αποκλειστικός).

Τα cookies αναλυτικών στοιχείων, παρόμοια με τα τεχνικά cookies, όπου χρησιμοποιούνται απευθείας από τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας για τη συλλογή πληροφοριών, σε συγκεντρωτική μορφή, σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται τον ιστότοπο.

Τα cookiesλειτουργικότητας, τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να περιηγούνται στον ιστότοπο με βάση τα επιλεγμένα κριτήρια (π.χ. γλώσσα, προϊόντα που επιλέγονται για αγορά), προκειμένου να βελτιωθεί η υπηρεσία που τους παρέχεται.

Η εγκατάσταση αυτών των cookies δεν απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεση των Χρηστών, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης παροχής της παρούσας γνωστοποίησης πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο. 13 του Κώδικα, τις οποίες μπορεί να παρέχει ο χειριστής του ιστοτόπου με τον τρόπο που κρίνει καταλληλότερο εάν χρησιμοποιούν μόνο τέτοιες συσκευές.

Η απόκτηση και η επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση τεχνικών cookies είναι υποχρεωτική για τη διαβούλευση με την Ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση αντίρρησης του Χρήστη, η πλήρης και σωστή προβολή της Ιστοσελίδας δεν θα είναι δυνατή.

Με εξαίρεση τα τεχνικά cookies, ο γενικός κανόνας για την "αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό ενός συμβαλλομένου μέρους ή χρήστη ή την πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν ήδη αποθηκευτεί" παραμένει ο κανόνας της προηγούμενης συναίνεσης του Χρήστη (opt-in).

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να εγκατασταθούν όλα τα cookies που δεν μπορούν να θεωρηθούν "τεχνικά" αλλά είναι πιο σημαντικά από την άποψη της προστασίας του απορρήτου των χρηστών, όπως για παράδειγμα εκείνα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς δημιουργίας προφίλ και εμπορίας τους τερματικούς σταθμούς των ίδιων χρηστών, εκτός εάν έχουν ενημερωθεί επαρκώς και έχουν δώσει έγκυρη συναίνεση ως προς αυτό.

ΤΕΧΝΙΚΑΚΙΑΝΑΛΥΤΙΚΑCOOKIESΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ:

wireκαιwire_challenge: συνεδρία - απαραίτητη για την πλατφόρμα web για να εντοπίσει μια μόνο συνεδρία χρήστη

_ga: διαρκής - χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών - που απαιτούνται για την υπηρεσία τρίτου μέρους του GoogleAnalytics.

Διάρκεια: 2 χρόνια

Πώς να απενεργοποιήσετε τα cookie, διαμορφώνοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας

Παρακάτω παραθέτουμε τις σελίδες των κατασκευαστών του προγράμματος περιήγησης που εξηγούν λεπτομερώς πώς να ενεργήσουμε με βάση τις προτιμήσεις απορρήτου και παρακολούθησης βάσει του τύπου του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης:

MozillaFirefox: Πώς να αποκλείσετε τα cookies

GoogleChrome: διαχείριση cookies και δεδομένα ιστότοπου

Safari 6/7 (Mavericks): Πώς να διαχειριστείτε τα cookies και άλλα δεδομένα ιστότοπου

Safari 8 (Yosemite): Πώς να διαχειριστείτε τα cookies και τα δεδομένα ιστότοπου

InternetExplorer: Πώς να αποκλείσετε ή να επιτρέψετε τα cookies

Opera: Cookies

SafariiOS (κινητό): Ρυθμίσεις Web για το Safari σε iPhone, iPad ή iPodtouch

Αυτή η σελίδα είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου στο κάτω μέρος όλων των σελίδων του ιστότοπου σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 2 του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος αριθ. 196/2003 και σύμφωνα με τις απλουστευμένες διαδικασίες για τα δεδομένα και την απόκτηση συγκατάθεσης για τη χρήση των cookies που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, αρ. 126 της 3ης Ιουνίου 2014 και το σχετικό μητρώο προβλέψεων, αρ. 229 του Μαΐου 8, 2014.